Scurt Istoric al Castelului Bánffy din Bontida


Considerat cândva Versailles-ul Transilvaniei, castelul Bánffy de la Bonţida s-a construit în etape succesive începând din secolul XVI-lea, atingând forma finală în secolul al XIX-lea. Perioadele stilistice cele mai pregnante sunt renaşterea şi barocul.
În toamna anului 1944, trupele germane în retragere incendiază şi jefuiesc castelul, nimicind mobilierul, biblioteca, vestita galerie de portrete, doar câteva fotografii de epocă păstrând imaginea interioarelor luxuriante. Naţionalizarea, funcţiunile neadecvate, lipsa de întreţinere au condus la degradarea rapidă a ansamblului de clădiri.

În anii ’60 Direcţia Monumentelor Istorice intervine în vederea consolidării clădirii principale, dar din lipsă de fonduri după puţin timp lucrările de restaurare sunt întrerupte. De atunci castelul a servit ca depozit de materiale de construcţii, iar parcul, drept păşune şi sursă de lemne de foc.

Salvarea ansamblului necesită investiţii importante, implicând o funcţiune pe termen lung. Fundaţia Transilvania Trust şi-a propus înfiinţarea în Castelul Bánffy a Centrului internaţional de specializare în reabilitarea patrimoniului construit.

Lucrările de restaurare sunt lansate în 1999, în urma acordului cultural semnat între Ministerul Culturii din România şi Ministerul Patrimoniului Cultural din Ungaria. Faţă de acest acord, Ministerul Culturii din România a investit fonduri suplimentare pentru continuarea executării parţiale a şarpantei clădirii principale.

Prin Programul de specializare în reabilitarea patrimoniului construit, organizat de Fundaţia Transilvania Trust şi Institute of Historic Building Conservation (IHBC), s-au obţinut fonduri de la fundaţii particulare, materializate în lucrări de reabilitare la Castelul Bánffy, Bonţida.

Sprijiniţi de Alteţa Sa Regală, Prinţul de Wales

Sponsori: