A Bonchidai Bánffy-kastély Története


A fénykorában Erdély Versailles-aként számontartott bonchidai Bánffy kastély a 16. századtól fokozatosan épült és a 19. század közepén nyerte el végleges formáját. Építéstörténetének legjelentősebb korszakai a reneszánsz és a barokk kor. 1944 őszén a visszavonuló német csapatok kifosztották és felgyujtották a kastélyt, berendezése, könyvtára, valamint híres portrégalériája elpusztult.
Belső tereinek gazdagságárol korabeli fényképek tanúskodnak. Az államosítás, a nem megfelelő hasznosítás, az állagmegóvás hiánya az épületek állapotának gyors leromlásához vezetett.

A hatvanas években a Bukaresti Műemléki Igazgatóság a romos főépületet megerősíti, de a helyreállítási munkálatokat anyagi fedezet hiányában hamarosan beszüntetik. Azóta a kastély épületei építőanyag raktárként, a park pedig tüzelőként szolgáltak.

Az együttes megmentése jelentős beruházást igényel, ami egy hosszú távú hasznosítást feltételez. A Transylvania Trust Alapítvány Nemzetközi épített örökség felújító szakképző központ létrehozását tervezi a bonchidai Bánffy kastélyban.

A helyreállítási munkálatok megkezdését a bukaresti Művelődésügyi Minisztérium és a budapesti Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma közötti, 1999-ben aláírt egyezmény tette lehetővé. A bukaresti Művelődésügyi Minisztérium továbbá támogatta a főépület tetőszerkezetének részleges felújítását.

Magánalapítványok támogatásával további helyreállítási munkálatok valósultak meg, az Építettörökség helyreállító szakképző program keretén belül, melyet a Transylvania Trust alapítvány és az Institute of Historic Building Conservation (IHBC) szervez.

Támogatónk Ő Királyi Fensége, A Wales-i Herceg

Támogatók: