Az Európai Unió és a romániai Európai Integrációs Minisztérium, Phare 2002 - Humán erőforrás fejlesztés


A projekt címe
Építőipari szakképzett munkaerő képzése az épített örökség megőrzéséért, annak érdekében, hogy növeljék a versenyképességet.

Pályázó
Transylvania Trust Alapítvány

A projekt helyszíne
Bánffy Kastély, Bonchida, Románia. Szamosújvári, besztercei, nagybányai, tordai és dézsi mesteremberek együttműködésével.

Teljes költség
93.750 Euro

Kért összeg és a költségek %-ban meghatározott aránya
75 000 euró, a költségek 80%-a

A projekt célja (célkitűzések és indoklás)

Általános célok
A munkaerőforrás képességeinek fejlesztése annak érdekében, hogy alkalmazkodjanak az építőipari piac  igényeihez és, hozzájáruljanak a jólét, és a társadalmi kohézió kialakuláshoz.

Speciális célok
Biztosítani a szakképzett munkaerőt annak érdekében, hogy az épített örökség megőrzése terén kielégítsék a piaci igényeket.
1989 előtt, a kommunista rendszer idején, az épített örökség megőrzését és felújítását a román hatalom nem szorgalmazta. Ennek következtében napjainkban a mesteremberek és a műemlékvédelmi szakemberek elsősorban modern technológiákat és építőanyagokat használnak, így a hagyományos építési módszerek és építkezési gyakorlat feledésbe merül. A fennebb említett hiányosságok gátolják a műemlékvédelem fejlődését és a történelmi értékű épületek felújítását, mert jelenleg sokkal egyszerűbb egy új épületet felépíteni, mint egy műemléket felújítani. Ezt felismerte az építőipar is és kiemelkedő, kényszerítő tényként kezeli tevékenysége során.

Célcsoport & indoklás
A projekt kiemelkedő célcsoportjába azok a mesteremberek tartoznak, akik már az építőiparban dolgoznak és azok, akik jelenleg háttérbe kerültek, munkanélküliek és szeretnének szakmailag fejlődni a műemlékvédelem terén, ezáltal növelve az állás-szerzés lehetőségét. A projekt során 60 mesterember képzésére kerül sor.
A projekt célja, hogy az építőiparban azonosított hiány-szakmák gyakorlására mesterembereket készítsünk fel. A javasolt képzés a szakmai jártasság és gyakorlat elsajátítását hivatott szolgálni.

Fő tevékenységek
A tevékenységek három fő területen zajlanak:

  • elméleti és gyakorlati képzési műhelyek, melyet romániai valamint nagy-britanniai előadók és oktatók tartanak;
  • a bonchidai Bánffy kastély helyreállítási munkálatai jelentik a képzés gyakorlati részét, mely biztosítja a résztvevők hosszú távú – munkával egybekötött – oktatását;
  • a képzés megkönnyítését célzó berendezések és felszerelések biztosítása.

A projekt időtartama
A projekt teljes időtartama – előkészítő munkálatokkal és az átadással együtt – 9 hónap lesz.

Tevékenységi terv és a projekt munkaszakaszainak időtartama

Tevékenység 1.:

  • A 60 mesterember képzése az épített örökség felújítása terén
  • Előkészítés az 1, 2, 3, 4, 6 és 8. hónapokban.
  • Átadás az 5., 7. és 9. hónapokban.

Tevékenység 2.:

  • Oktatási helyszínek javítási munkálatai
  • Az 1., 2., 3. és 4. hónapokban.

Tevékenység 3.:

  • Felszerelések beszerzése a képzés megtartásához.
  • 1., 2., 3. és 4. hónapok.

Becsült eredmények és a projekt hatása (mért tényezők)
Épített-örökség felújítási képzésen vesz részt legkevesebb 50 mesterember.
Megteremti annak a feltételeit, hogy a képzésen résztvevő mesteremberek munkahelyet változtassanak / jobb munkát találjanak.   
Hozzájárul ahhoz, hogy az építőipari cégek többféle szolgáltatás elvégzését vállalhassák fel, ezáltal növelve a szerződéseik számát.

Szakmai tapasztalat és management képességek
A projektet megvalósító csapat széleskörű tapasztalattal rendelkezik az ilyen jellegű projekt management terén. A munkatársak több hasonló munka megvalósításán sikeresen dolgoztak az Épített örökség-felújító Központ szakképzéseinek ideje alatt a bonchidai Bánffy kastélyban, amelyek során az épület felújítási munkálatai is folytak. E tevékenységek a romániai kormány valamint más magánalapítványok támogatásával valósulhattak meg.